Support
agrinnovate
027544161-3 , 0816425140 , 0863010436
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เกี่ยวกับเรา

agrinnovate

 

บริษัท อกรินโนเวท จำกัด และ บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท เจ อาร์ แอล บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการทำงานเพื่อช่วยส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และทันสมัย บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดสหรับลูกค้า ผลิตภัณฑฺ์ที่บริษัทฯผลิตออกจำหน่ายได้แก่ อุปกรณ์ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ อุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ อาทิเช่นระบบให้น้ำตามท่อ ระบบให้อาหารอัตโนมัติ ระบบให้ความอบอุ่น เป็นต้น บริษัทฯมีความยินดีในการให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นตลอดไป